Kategoriarkiv: Nyheter

Steinar + Einar jakter søppel

På Bringebærfestivalen kom en eldre kar bort til Knut og fortalte at han hadde sett at en mann gå rundt med Vollen Vel-vest og klype på jakt etter søppel. Han ville gjøre det samme! Flott!

Takk til Steinar Paulsen (t.h.) og Einar Julsrud – vårt nye radarpar

Fotokonkurransen 2023 – to lokale vinnere!


Vollen Vels fotokonkurranse var det Vollen-folk som vant i begge temaer, Kristoffer Malewski vant med temaet «Se Vollen», og Morten Aarhus vant temaet «Fritt motiv».


Vinnerne fikk hver 2500 kroner, 2. premiene fikk 1250 kroner og 3.premiene 1000 kroner.

Her er listen over premier og antatte/utstilte bilder:

Vollen Vels fotokonkurranse 2023

Morten Flaten var jury i «Se Vollen», her med vinnerbildet i bakgrunnen og Kristoffer Malewski (klikk på bildet for å forstørre)

Tema «Se Vollen»

  1. premie: Kristoffer Malewski
  2. premie: Marit Scheide
  3. premie: Elisabeth Takle Bye

Diplom: Pål Gisle
Diplom: Svend Aage Madsen

Antatt/vist:
Tobias Høeg
Karin Strindø
Solveig Sundnes
Sonia Anita Jensen
Kristoffer Malewski
Annema Buvik
Helene Vanberg
Marie Elise Olsø Pedersen (3 bilder)


Line Bonnevie Furuholmen var jury i «Fritt motiv», her med vinner Morten Aarhus og to av hans bilder. Bildet til venstre vant. (klikk på bildet for å forstørre)

Tema «Fritt motiv»

  1. premie: Morten Aarhus
  2. premie: Jorunn Valle
  3. premie: Kristoffer Malewski

Diplom: Bente Ridder-Nielsen
Diplom: Morten Aarhus

Antatt/vist:
Solveig Sundnes
Nadezhda Syroed
Jorunn Valle (2 bilder)
Morten Aarhus
Anne-Celin Vibstad-Gyllenhammer
Winnie Poon
Nikolay Syroyed
Svend Aage Madsen
Kristoffer Malewski


Vollen 11.6.2023

Jury:

Line Bonnevie Furuholmen – Morten Flaten – Knut Førsund

Alle foto: Knut Førsund

Årets vel 2023!


I forbindelse med årsmøtet i Vellenes Fellesorganisasjon lørdag 18. mars 2023, ble Vollen Vel utnevnt til Årets Vel.


Diplom, blomster og 5000 kroner, Lise og Knut mottok og takket på vegne av styret🥰🙏.


foto: Erik Synnesvik.

Vollen historie – Øystein Øgaarden

Klikk og lytt til historier fra Vollen i «gamle dager» – om Øysteins mange artige opplevelser.


Vollen under krigen:


Flyttet fra byen til Vollen etter krigen:


Fotball og bandy på Bjerkåsbanen:

Dengang fotballdommeren kom med bil som hadde båt på biltaket. Det hadde regnet..

Snøballkonkurranse:

Den som traff lynavlederen – vant

Nøkken i Plommedalsdammen:

Plommedalsdammen var skummel

Lundegården:


Onsdagsmøtene og tungetale:


Telefonsentralen i Vollen:

‘Jeg lytter ikke’

Vellet deler ut 2000 refleksbånd

Vellet driver under mottoet Trygghet Trivsel og Tilhørighet. Under begrepet trygghet opplever vi at alt for få bruker refleks. Derfor spurte vi skolene i området om de syntes det var en god idé, om vi spanderte refleksbånd.

Arnestad skole (barneskolen), Vollen Ungdomssole, Stordammen skole og Sjøskolen – pluss Vollen Montessori skole – alle svate ja. De ønsket til sammen 1025 refleksbånd til elever og lærere.

Kine i Rema 1000 sa ja til at resten kan folk hente i butikken.

Båndet er av typen «slapwrap». Når du slår det forsiktig mot armen, krøller det seg sammen. Refleksmaterialet er godkjent av Trygg Trafikk.

God trygg tur i mørketiden🥰

Annerledes nyttårsfeiring

Jo visst skal vi feire avslutningen av 2022 
– og ønske hverandre GODT NYTTÅR. 

Et år som har inneholdt mye for mange – også vår feiring blir annerledes: Fakkeltog som før – men uten fyrverkeri.

Vi tror at mange deltar BARE for fyrverkeriet og ikke blir med i år. Dem får vi ønske godt nyttår på en annen måte. 

Men det BLIR MER enn fakkeltoget

Nede ved muséet blir det et forrykende flammeshow, og vi introduserer Vollens nye sangstjerne. Vi holder navmet hemmelig en stund til – men kan røpe at hun skal delta i The Voice. 

Som et slags plaster på såret deler vi ut gratis fakler – så langt beholdningen rekker. (Derfor er det smart å være med toget fra starten av – kl. 17 fra Montessori. (Møt opp i god tid.)

Og dere som av dyre- og miljøhensyn har ønsket at vi dropper fyrverkeriet: Dere MÅ jo delta i år!😉

På vei nedover fra Montessori

Velkommen i sentrum søndag 27!

Søndag 27. november skal juletreet tennes, og sentrumsforeningen og vellet ønsker deg velkommen. Kjempenissen vil selvfølgelig være på plass, med nystrikkede votter og leggvarmere. Nissemor og nissepappaer deler ut poser til de som har vært snille i år, og de snille voksne kan kanskje få seg en pepperkake og litt gløgg. Fra kl. 12 er det juleverksted i Selvikvillaen, derfra blir det fakkeltog bort til sentrum før treet tennes. Som før er det ordfører Lene Conradi som tenner treet, kl. 16.00.
Det er lurt å være ute i god tid!

60 000 i år!

Vi er tilsluttet Norsk Tippings «grasrotandel» – og i år har vi mottatt
60 000 kroner – helt fantastisk. I 2021 fikk vi 39 000, altså økning med litt over 50%. Takk til alle Vollen-folk (og utenbygds) som har krysset av hos Norsk Tipping for at sin grasrotandel skal gå til oss. Vi lover å benytte dem til gode lokale tiltak som mange kan ha nytte/glede av. Vellets motto er 3 T-er: Trygghet – Trivsel – Tilhørighet.

BILDESERIER FRA VOLLEN

Nyhet: I tiden framover skal vi presentere bildeserier fra tidligere i år. Noe/noen har du kanskje sett før, men garantert ikke alle! Det blir fort minner av det – det kommer etter hvert bilder tilbake til 2008-2010. Husk at bildene er beskyttet av opphavsrett, du kan kopiere til privat bruk, men ikke annet uten avtale. Bildet ovenfor er fra fakkeltoget i 2014.

Du finner disse i menyen til venstre. Klikk på menylinken til venstre, så velger du bildeserien du vil se.

Referat fra FJORDVEIENs møte 19.10

Konsentrert referat fra FJORDVEIENs møte
på Oslofjordmuséet 19.10. 

Oslofjordmuséet summet av nervøs forventning i halvtimen før møtet, mens inviterte deltakere ble budt på gratis kaffe og kake.   Fremmøtet var riktig bra – mer enn 80 personer fant veien til museet denne kvelden.

Askers ordfører Lene Conradi satt stemningen for kvelden ved å peke på at dette møtet «nesten bar preg av en vekkelse». Hun ga uttrykk for frustrasjon over hvor tregt prosessen med å drive frem endring går, og over de mange omkamper om utvikling av Oslofjorden til kollektivtransport.  

Askers rådmann Lars Bjerke konkretiserte Askers samferdselsutfordringer.  Bare 1,5% bruker båten til daglig reise (5,5% tog, 12% buss, 81% bil), en andel som helt åpenbart må økes.  Han pekte mot behovet for flere anløpssteder lenger syd, som Sætre og Tofte.  Utslippsfrihet i 2024 som nå er vedtatt i fylkesstyret, vil kreve betydelig anleggsarbeid på anløpsstedene – bl. a for ny ladeinfrastruktur.  Dette representerer en utfordring, men han lovet at «dette skal vi klare», og konkluderte med at det vil komme ny, mer omfattende) ruteplan med de nye båtene, og at det bør kunne bli muliggjort med 3 båter istedenfor 2.

Siri Sandbeck pekte på at hun har 2500 mennesker bak seg i denne saken (i form av FB-følgere).  God miljøpolitikk (båt) betyr også god helse.  Miljøet på båten er veldig positivt.  Som båtbruker savner hun særlig mellomavgangene, hvis fravær skaper en stressende dag for mange.  Disse finner det umulig å kombinere levering og henting av barn med full arbeidsdag, fordi Ruter har kuttet mellomavgangene.  Hun stilte mange krevende spørsmål til Ruter for senere besvarelse.

Knut Førsund forklarte kort om valget av aksjonens navn Fjordveien og om hvordan mange argumenter som talte for bruk av båt. Han var også oppgitt over at Olav Skinnes (SP) – ikke engang har svart på alle invitasjoner både pr telefon, sms og epost – om deltakelse i dette møtet.  Uansett travelhet, det er ikke imponerende vandel av fylkesråden for samferdsel. 

En rekke ledende politikere både fra Asker og Bærum fra Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet bekreftet sin støtte for prosjektet, og fremmet visjoner om en fremtidig bruk av Oslofjorden til kollektivtrafikk med både store og små båter, og anløp til både Tofte, Sætre, Holmen, kanskje Sandvika, og Fornebu og Lysaker – i tillegg til dagens ruter til Vollen og Slemmestad

Politikerne fikk støtte også fra Peder Tømmervåg fra Fornebulandet Vel. Hans hovedpoeng er at både teknologi, befolkningstall og andre forhold tilsier at fergen som for noen år siden ble utprøvd med rute til Oslo, må komme tilbake. Havmuseum på Fornebu brygge vil innebære ytterligere trafikk. Ferge fra Fornebu vil gi 12 minutters transporttid – halvparten av hva bussen bruker. 

Erik Larsen fra Bekkestua fortalte forsamlingen om sin og Bekkestuas utrettelige aksjon for å bevare Blåtrikken: Ruter ønsker å stanse tilbudet av blåtrikken som forbinder Bekkestua med Oslo.  Bekkestua vokser og vil vokse mer.  Man hadde nettopp brukt 500 mill for å få trikken dit.  20 mnd senere ønsket Ruter å nedlegge.  Dette virket både provoserende og totalt irrasjonelt, og inspirerte ham og Bekkestua til aksjon. Siste ord er ikke sagt, selv om det nå ser bedre ut – det vil skje i 2024. 

Etter kaffepausen kom dialogen over i mer konkrete og utfordrende spor.

Truls Berg fra Vollen er båtbruker og leder Innovation Lab.  Han pekte på at det er fullt mulig å drive frem endring dersom man ser på saken som et innovasjonsprosjekt. Hvis vi får med oss Ruter på dette (utvikling av fjorden som utslippsfri kollektivtrafikkåre) som innovasjonsprosjekt, hevdet han, så kan vi nordmenn med ett slag bli verdensledende på utslippsfri kollektivtransport sjøveis

Robert Fjelltun, områdeleder vest i Ruter AS forklarte at Ruter’s dilemma er at de må vurdere sine ruteprosjekter opp mot andre sammenliknbare alternativer andre steder i Ruter’s nedslagsfelt.  Totalmarkedet for kollektivreiser har krympet siden 2019, og Ruter strever økonomisk. Grønne reiser har fortsatt utfordringer med aksept, sykkel og gange har gått opp – nybilsalget er høyt (pga elbiler) og levekostnadene øker.  Alt dette bidrar til Ruters økonomiske utfordringer. Dropping av mellomavgangene var en av kuttene som måtte gjøres. Ruter har fått pandemistøtte frem til slutten 2022, men vet fortsatt ikke hva som skjer i 2023.  Han uttrykte derfor et forsiktig råd om at båtprosjektet, for å få større kraft og fremdrift, må skilles ut og behandles som «noe annet», som ikke utsettes for konkurranse fra øvrig kollektivtransport i utviklingsfasen.  Altså ga han støtte til Truls Bergs tanke.   

Direktør i ITS Norway Jenny Simonsen (medlemsorganisasjon og fasilitator for transportsektoren) tok ordet, og tilbød impulsivt sin organisasjons assistanse og medvirkning til et innovasjonsprosjekt

Raske presentasjoner fra Tom Kleppestø, Maritimt Forum som arbeider med mange start-up virksomheter innen sektoren – og en av disse, Øivind Magnussen fra Hyke, fulgte.  De fortalte om et utviklings- og innovasjonsområde som er i voldsom utvikling.  Maritimt Forum har søkt om midler fra Viken fylkeskommune til en mulighetsstudie for vannbåren mobilitet i Oslofjorden, og Hyke er en av flere aktører som kan tilby nettopp vannbåren, grønn mobilitet. Deres første ferge (som vil være både utslipps- og betjeningsfri!) leveres til Fredrikstad senere i år. Betjeningsfrihet gir ytterligere og enda gunstigere perspektiver for grønn båttransport. Han forteller at land og havner over hele verden er interessert i deres produkter og virksomhet 

Knut Førsund takket alle for deres bidrag, og ga uttrykk for sterk entusiasme og optimisme for rask utvikling av kollektiv båttrafikk i Oslofjorden.

referent: Lasse Thorkildsen

Godt møte om FJORDVEIEN

Det ble nesten fullt hus (85 fremmøtte) i Oslofjordmuséet onsdag kveld. Som ordfører Lene W. Conradi sa, så ble det det reneste «vekkelsesmøtet», hvor politkere og andre ønsket folkeaksjonen velkommen – og lovet at de selv kjempet for samme sak: Bredere og bedre utnyttelse av Oslofjorden for persontrafikk. Flere båter, flere anløpssteder og flere avganger.

Referent Lasse Thorkildsen jobber med saken nå i kveld – vi regner med å kunne presentere det i morgen.

Vellykket «FJORDVEIEN» demonstrasjon

Det var rikelig med «plakatholdere» da folkeaksjonen holdt sin første demonstrasjon. Vellet hadde lagd 8 forskjellige plakater, som ble holdt fram for bilistene en ltt rolig fredag ettermiddag. Det var lite kø, og de fleste bilistene vise tommel opp, vinket og nikket – blinket med lysene og tutet. De har fått med seg budskapet! Til og med ordfører Lene Conradi var med, og deltok med plakaten «Kjære Ruter flere ruter!»

Hovedhensikten med demonstrasjonen var å få ytterligere mediaoppmerksomhet – og både Budstikka og Røyken og Hurums avis stilte opp – takk for det. Og takk til alle «demonstrantene»!

Bli med på demonstrasjon fredag 14. 10!

Fredag kl. 15.30 arrangerer vi en demonstrasjon i Vollen sentrum, ved fotgjengerovergangen. Vi stiller med Ordføreren i Asker – Lene W. Conradi , og masse plakater.

Vi trenger plakatbærere – blir du med?

Det hele varer et kvarters tid.

Demonstrasjonen er i første rekke ment for å skape medieoppmerksomhet, og litt for å påvirke bilister til å gå over til å bruke båten. For noen uker siden dro Siri Sandbeck i gang en aksjon for hurtigbåten, og folk meldte seg på i hundrevis.

Kom!

Folkemøte i Oslofjordmuséet om FJORDVEIEN!

19. oktober kl. 18.00 – politikere, fagfolk og de som er interessert i båtens framtid kommer. Kommer du?

Dørene åpner 17.30 – kaffe/te/mineralvann/kanskje en kakebit… Lene Conradi og Lars Bjerke orienterer om siste nytt og om kommunens ståsted, du vil bli orientert om aksjonens framdrift og mål. Hva mener politikere fra Asker, Bærum og fylket?

Se og hør om den spennende teknologiske utviklingen og framtidens passasjerbåter.

Har du spørsmål – det er her du kan få svarene!

Gratis adgang – vi tror det blir fullt hus!

Overnatting, rydding, musikk og «fest»

Vollen Nærmiljøsentral med Sanna Antell er aktive for tiden, i helgen organiserte de strandrydding på Elnestangen. Det var et opplegg for Fjorden rundt. Natten i forkant hadde 11 familier overnattet i telt, organisert av GUI SK.

Kl 10 dro de i gang med rydding i fjæra og inne i skogen. En liten tur undertegnede gjorde rundt halv tolv, viste et «strøkent» område! Takk!

Wienerpølser og kaffe fra bålpanna, og drikke, vafler og litt av hvert fra kiosken, mens LiEv the band underholdt.

Ute på vannet kom Vollen dykkersenter for å lete etter søppel i fjorden, mens Duncan Philip Jones tok med seg politiker Kari Sofie Bjørnsen på en orienteringstur. Jørgen Gudem kjørte undervannsdrone på søppeljakt, Lise la pølser på bålet, mens Knut tok bilder – og fikk også noen bilder fra Ted Randen. Aktive Vollen!

+9

Fjordveien på Facebook

Nå starter folkeaksjonen Fjordveien!

For noen uker siden dro Siri Sandbeck i gang en aksjon for hurtigbåten, og folk meldte seg på i hundrevis. De er godt over 700 allerede.

På et møte i går, 14. september, ble det besluttet at den facebook-siden skifter navn til Fjordveien.

Det dannes en gruppe som blir liggende innunder Vollen Vel, som skal jobbe med aksjonen. Overbevise politikere, samferdselsfolk i Viken (senere Akershus) og selvfølgelig Ruter, om at det vil være klokt og nødvendig å tilby mer enn 1 båt og 3 avganger – som nå.

Men da må også flere bruke båten. Litt som høna og egget – men vi kjører i gang! Og du, du som bruker båten allerede, fortell dine venner hvor fint det er med båt! Si det på jobben, på skolen, i idrettslaget – dette er et innbyggerinitiativ – en folkeaksjon!

Og skulle det hende at så mange vil ta båten en dag, at noen må stå igjen på brygga – så skal vi bruke det for alt det er verdt! Fortell det til Budstikka, til Ruter, til NRK, til oss!

Pr. 4. oktober er vi 1981 medlemmer – helt fantastisk!

Klikk på linken øverst og meld deg inn!👏🏻

Flere benker på plass på Rabben

Ute på «Rabben» har vi nå satt ut bord med benker, et fint sted å nyte naturen. Også i Blomsterstykket kan nå trette ben finne hvile – etter ønske fra en Vollenbeboer.
Takk til Rolf Harald Christensen og sønn Anders Christensen for utkjøring og to av bildene – de to andre har bestefar Knut besørget. God helg Vollen!

For BÅDE folk og fugler

Tirsdag 23.11. ble ca. 70 fuglenek hengt opp på «strategiske» steder i Vollen. Fra nedkjøringen til Vollen Maria langs Slemmestadveien fram til bussholdeplassen vis a vis Rema 1000, nedover til hurtigbåtparkeringen og på alt av stolper, takrennenedløp og trær rundt i sentrum – for å lage en ekstra god stemning. Nekene ble spandert av Vollen apotek, mens frisør Karin, Jesper og Jeanette i Rhomb, Hanne i Herligheten og Knut sørget for å få nekene på plass. Nå kan fuglene komme, spise og synge julen inn! Det er bestilt lett snøvær, men det er litt leveringstid…

Møt Kjempe-julenissen!

Søndag 28. november tennes julegranen på torget, da kan du «hilse» å nissen – og kanskje ta en selfie?! Den nye Vollen-nissen kommer på torget denne søndagen – og blir der til romjulen. Tandberg Eiendom har bygd en eget nissehus!

Nissen var nokså medtatt etter et langt liv, så han er blitt skikkelig pusset opp med ny lue og nye votter (sydd av Leon båtkalesjer på Holmensenteret), mens Lise har strikket 3 meter skjerf, og Dag har renset og vasker og pusset – blan annet nissens støvler størrelse ca. 102.

Ryktet sier at nissen hadde et liv på Aker Brygge på 80-90/tallet, og at det kostet 160 000 kroner å lage ham! For ca. 15 år siden tok Dag nissen til Vollen, hvor han har et eget hus i skogkanten. Dit skal han tilbake når julen er omme – for så å komme tilbake til Vollen neste jul! Årets «oppgradering» har Vollen Vel bekostet – til glede for små og store.

Søndag 28. er det gratis pepperkaker og gløgg fra kl. 13, kl. 15.45 går det fakkeltog fra Selvikvillaen, ledet av Lene Conradi.

Kl 16.00: Danseshow med barn fra Dansesonen, før Lene Conradi taler og tenner lysene. Så følger musikalsk innslag med Cathrine Gudesen Torp – og så kommer julenissene med godteposer! Julenisse Lise sitter i fanget til kjempenissen – men kanskje dukker det opp flere nisser også!

Nisse-eier Dag Andersson sammen med nissemor Annelise (Lise) Førsund, poserer for Knut, før nissen flyttes til torget i Vollen.
Slik så nissen ut for noen uker siden, etter at noen ekorn hadde herjet med ham. Håper du ser forbedringen!

Tid for kontingent

Mars/april – tiden er kommet for å bidra med kontingent. VollenStikka er utsendt til 3000 mottakere i Vollen og omegn. (Har du ikke mottatt det, så gi oss beskjed på post@vollenvel.no ) Kontingenten er selvfølelig frivillig, vi purrer ikke, men du tas ut som medlem og mister stemmeretten i forbindelse med årsmøtet.

https://www.vollenvel.no/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2285-rotated.jpg

Kontingenten kr 300 kan du betale til vipps 22575 eller via nettbanken til konto 1203.79.64415.

Her er våre vedtekter:

 § 1. Formål
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for Vollens trivsel og forskjønnelse. Foreningen skal ta opp til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Styret i foreningen skal samarbeide med andre foreninger og lag om saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral. § 2. Medlemskap
Enhver som har betalt den fastsatte kontingent er medlem og har stemmerett på årsmøter.Medlemmer som har vist svært stor interesse for stedet og velarbeidet kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret. § 3. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for inneværende år. Medlemmer som har betalt sin kontingent foregående år, har stemmerett på årsmøtet § 4. Foreningens ledelseStyret
Foreningen ledes av et styre som består av fem til ni medlemmer. Leder, nestleder, pluss tre til syv styremedlemmer. Styremedlemmene konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder, eller i vedkommendes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan nedsette komitéer og/eller arbeidsgrupper som kan konstituere seg selv.

Styrets vedtak skal protokolleres. Referat legges åpent tilgjengelig på vellets nettsider.Styret har disposisjonsrett over foreningens midler. Regnskapsåret går fra 01.01.-31.12. 

 § 1. Formål
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for Vollens trivsel og forskjønnelse. Foreningen skal ta opp til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Styret i foreningen skal samarbeide med andre foreninger og lag om saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral.
 § 2. Medlemskap
Enhver som har betalt den fastsatte kontingent er medlem og har stemmerett på årsmøter.
Medlemmer som har vist svært stor interesse for stedet og velarbeidet kan gis æresmedlemskap av årsmøtet, etter innstilling fra styret.
 § 3. Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten for inneværende år. Medlemmer som har betalt sin kontingent foregående år, har stemmerett på årsmøtet 
§ 4. Foreningens ledelse
Styret
Foreningen ledes av et styre som består av fem til ni medlemmer. Leder, nestleder, pluss tre til syv styremedlemmer. Styremedlemmene konstituerer seg selv. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Leder, eller i vedkommendes fravær nestleder, leder styrets møter. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme. Styret kan nedsette komitéer og/eller arbeidsgrupper som kan konstituere seg selv.

Styrets vedtak skal protokolleres. Referat legges åpent tilgjengelig på vellets nettsider.
Styret har disposisjonsrett over foreningens midler. Regnskapsåret går fra 01.01. – 31.12.