60 000 i år!

Vi er tilsluttet Norsk Tippings «grasrotandel» – og i år har vi mottatt
60 000 kroner – helt fantastisk. I 2021 fikk vi 39 000, altså økning med litt over 50%. Takk til alle Vollen-folk (og utenbygds) som har krysset av hos Norsk Tipping for at sin grasrotandel skal gå til oss. Vi lover å benytte dem til gode lokale tiltak som mange kan ha nytte/glede av. Vellets motto er 3 T-er: Trygghet – Trivsel – Tilhørighet.