Kontakt

Ta kontakt med oss! 

• Leder Knut Førsund, tlf. 918 36 651, post@vollenvel.no
• Nestleder Kristian Sjøvold, 91754540, kristian@pixelzoo.no
• Leder miljøgruppe: Lise Førsund, tlf. 971 18 387, lise@knut.no

• Styremedlemmer:
Rolf Harald Christensen, 900 97 908,  rhc@christeiendom.no
Stine Oppegaard, stine.oppegaard@gmail.com
Joanna Ravndal, ravndalpost@gmail.com 

Sammen skal vi gjøre Vollen til et enda hyggeligere og tryggere sted å bo

Nettsted for Vollen Vel