Bli medlem

Hvis du synes Vollen Vel gjør noe for ditt nærmiljø, så setter vi stor pris på om du blir medlem!
Kontingenten er 300 kroner pr år

 
 
 
 
 
 
 
 

Kjøp nå med Vipps!

 

Salgsvilkår

Du kan bli medlem ved å sende en e-post til post@vollenvel.no og fylle ut med følgende opplysninger:
 Navn
 adresse
 postnummer og poststed
 e-post

Kontingent sendes til konto: 1203.79.64415 (eller vippses)

På forhånd takk og velkommen!

Nettsted for Vollen Vel