Vollen Vels årsmøte 2023 21. mars kl 19

Bli med på årsmøtet!


Vollen Vels årsmøte 2023 arrangeres digitalt via Zoom. All informasjon finner du i VollenStikka, som sendes ut i uke 10. Møtet starter kl 19 og varer maksimalt 1 time.

Du registrer deg og logger deg inn via link under. Husk å markere for både lyd og bilde, slik at vi ser og hører deg.

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYqdOqspz4iH9B8P3qqi4pqFkbd2BoEyNb9