Årets vel 2023!


I forbindelse med årsmøtet i Vellenes Fellesorganisasjon lørdag 18. mars 2023, ble Vollen Vel utnevnt til Årets Vel.


Diplom, blomster og 5000 kroner, Lise og Knut mottok og takket på vegne av styret🥰🙏.


foto: Erik Synnesvik.