Kategoriarkiv: VollenStikka

Vollen historie – Øystein Øgaarden

Klikk og lytt til historier fra Vollen i «gamle dager» – om Øysteins mange artige opplevelser.


Vollen under krigen:


Flyttet fra byen til Vollen etter krigen:


Fotball og bandy på Bjerkåsbanen:

Dengang fotballdommeren kom med bil som hadde båt på biltaket. Det hadde regnet..

Snøballkonkurranse:

Den som traff lynavlederen – vant

Nøkken i Plommedalsdammen:

Plommedalsdammen var skummel

Lundegården:


Onsdagsmøtene og tungetale:


Telefonsentralen i Vollen:

‘Jeg lytter ikke’

VollenStikka nr 25

I første uken av august kom utgave nr 25 av VollenStikka ut. Den deles ut av Posten Norge, i Vollen og omegn. Den går til alle husstander pluss næringsdrivende. Dessuten legges det en del eksemplarer i Asker Bibliotek, Servicetorget, Kafe Oscar, Oslofjordmuseet og Vollen Nærmiljøsentral. Totalt opplag er 3000. Trykking og distribusjon dekkes av annonseintekter. Redaktør Knut Førsund, med Lise som skriver intervjuer og leser korrektur. Første utgave kom i august 2008.

VollenStikka i farta

VollenStikka1-2018forsideMarsnummeret av VollenStikka distribueres fra 29. februar. Dette er utgave 20 av bladet, og 10. årgang. Tusen takk til våre annonsører som har gjort dette mulig! I løpet av disse 10 årene har de annonsert for ca. en halv million kroner.

Bladet trykkes i 2700 eksemplarer og deles gratis ut til boliger og bedrifter i vårt nærområde.
Noen eksemplarer legges også ut på kommunens servicetorg, på Oslofjordmuséet og på Kafé Oscar.

VollenStikka i farta

1. – 3. august skal Posten Norge distribuere VollenStikka til alle husstander og bedrifter i Vollen og nærmeste omegn. Bladet går gratis, både til medlemmer av vellet og alle andre. Det blir også lagt ut noen blader på Servicetorget i kommunen, biblioteket, kafe Oscar og Oslofjordmuséet. Vi vil gjerne ha beskjed hvis du bor i Vollenområdet og ikke har fått bladet innen torsdag 4. august.

forsideVollenStikka-2-16

Kommer torsdag 3. mars

Neste nummer av VollenStikka kommer i din postkasse 3. mars. Bladet distribueres av Norpost. Gi oss beskjed på post@vollenvel.no hvis du IKKE får bladet. Det skal komme selv om du har reservert deg mot reklame, og det deles ut gratis til både medlemmer og ikke-medlemmer i Vollenområdet. Det legges også ut blader på Servicetorget i Asker, på Oscar og på Oslofjordmuséet i påfølgende uke. Til medlemmer utenfor Vollen sendes bladet i posten.

forsideVS1-2016w

VollenStikka 4. august

Tirsdag 4. august skal denne komme ned i 2200 postkasser i Vollen og omegn. Hvis du ikke får den, så send en beskjed til post@vollenvel.no. Bladet er gratis til alle husstander i området og kommer ut i august og mars. Bladet finansieres av annonser, når det gjelder trykking og distribusjon. Forarbeid med fotografering, skriving, layout og klargjøring før trykk, gjøres på frivillig basis.

VollenStikka 1-2015 distribuert

I dette nummeret får du innkallingen til vellets årsmøte, og straks etter at årsmøtet er ferdig, vil det bli et fellesmøte med historielaget, hvor Tandberg Eiendom skal orientere om sine planer og tanker rundt Vollen sentrum. Dette blir garantert spennende. Vi anbefaler folk flest om å GÅ til møtet, her forventes det fullt hus, og de er jo få parkeringsplasser tilgjengelig på Vennely.

Hvis du bor i Vollen og omegn, og IKKE har fått bladet i postkassa, så gi oss et vink på post@vollenvel.no – vi har noen få reserveblader i bakhånd.

vollenstikkaforside1-2015