Kommer torsdag 3. mars

Neste nummer av VollenStikka kommer i din postkasse 3. mars. Bladet distribueres av Norpost. Gi oss beskjed på post@vollenvel.no hvis du IKKE får bladet. Det skal komme selv om du har reservert deg mot reklame, og det deles ut gratis til både medlemmer og ikke-medlemmer i Vollenområdet. Det legges også ut blader på Servicetorget i Asker, på Oscar og på Oslofjordmuséet i påfølgende uke. Til medlemmer utenfor Vollen sendes bladet i posten.

forsideVS1-2016w