Sted for gamle bilder

Vollen Historielag har satt i gang en aksjon for å samle og bevare gamle Vollen-bilder. Et flott tiltak!

De har bygd opp en Facebook-side, hvor folk kan legge inn bilder, kommentere bilder og få svar på spørsmål om hvem, når, hvor, etc. De startet med skanning og innlegging av bildeinformasjon, en kveld på Oslofjordmuséet i oktober.

Nå er det opp til Vollenfolk (og andre) å følge opp. Kanskje arrangerer de en kveld igjen senere, men har du gamle bilder og trenger hjelp til skanning, så ta kontakt. Har du digitalisert bildet så kan du legge dem inn selv.

På den første kvelden dukket det opp flere bildeskatter, bl. a. et nydelig bilde fra fronten av butikken til Ole Lund, og et annet som med stor grad av sikkerhet viste at bygget som i dag huser Smak & Sans, ikke var på plass da bildet fra 1892 ble tatt. Så landhandelen som Christensen åpnet i ca. 1870, og som mange trodde lå der Smak & Sans er nå, antakelig lå i kjelleren på det gamle hotellet.

Facebookgruppen finner du under Vollen Historielags bilde- og anekdotearkiv.

scanningHistorielagets nettsider finner du her: www.vollenhistorie.no