Snart kommer båthavna

I Maudbukta, rett utenfor inngangen til Oslofjordmuseet, bygger entreprenøren Arne Olav Lund AS ny havn for Asker kommune.
Arbeidet omfatter oppsetting av nye brygger rundt bukta, samt mudring av de grunneste deler av denne. I tillegg skal steinmoloen som er lagt ut her fullføres som en kai, herunder med etablering av gjestebrygge.

Denne havnen blir en offentlig flerbrukshavn, knyttet opp mot Oslofjordmuseets og sjøskolens aktiviteter. Det tilrettelegges spesielt for plassering av båtene God Bør og Rigmor. Prosjektet har en beregnet kostnad på ca 12 millioner kroner. Det finansieres som et spleiselag mellom en rekke private og offentlige aktører.

Byggegrunnen i Maudbukta er krevende, med mye bløt leire. De nye bryggene blir satt på peler som rammes ned til fjell.  Mudringsmassene er delvis forurensede, og må kjøres med lastebiler til godkjente mottak. 

I anleggsperioden vil det bli en del støyende aktivitet, og Arnestadveien vil i perioder bli tilsølet av transporten. Vi beklager dette, og vil forsøke å begrense ulempene til et minimum. Vi vil sperre av og sikre anleggsområdet så langt det lar seg gjøre. Alle som ferdes i området oppfordres til å ta ekstra hensyn, og hjelpe oss med å ivareta sikkerheten.

maudbuktahavn

Klikk på bildet for å gjøre det større.

Vollen Vel stilte disse spørsmålene i forbindelse med plansjen over området:

Hvilket materiale er det i promenaden?
Dette blir en pelet trepromenade.

Blir huset til God Bør stående?
Båthuset til God Bør blir stående, slik det er i dag.

 Hva menes med Båtlunne for Maud?
Med båtlunne mener vi de gamle beddingstokkene til fartøyet Maud. Disse er delvis morkne i dag, men vi dekker de til i anleggsperioden slik at de ikke skades av våre arbeider.

Hva skal Jensenbrygga brukes til?
Den gamle Jensenbrygga er i dårlig forfatning. Denne rives, og bygges opp igjen på samme sted som i dag. Brygga benyttes av Sjøskolen, og det er naturlig at skøyta «Rabben» blir liggende her når den ikke er i bruk.


Ja, gjestebryggen skal kunne benyttes fra nordsiden, og planen er at båter skal kunne legge til i kortere perioder, med baugen inn mot bryggen. Helt innerst ved gjestebryggen blir det en dybde på ca. 1m , så det vil være en viss begrensning på størrelsen på båtene som kan benytte bryggen.