Nye vann- og avløpsledninger i Skogveien

Som tidligere opplyst har Asker kommune inngått kontrakt med Hagen Maskin AS om arbeidene med nye VA-ledninger i Plommedalsveien – Skogveien.

IG (igangsettingstillatelse) for deler av arbeidet er gitt, og entreprenøren begynner allerede i inneværende uke med tilrigging og mindre gravearbeider som forberedelse for å etablere provisorisk vannforsyning. Dvs at eksisterende stikkledning for vann fremgraves ved stoppekranene i Skogveien.

Bygging av den provisoriske kjøreveien mellom enden av Skogveien og Plommedalsveien, er antatt å begynne i uke 40.

Da vi utreder alternativ gjennomføringsmetode for legging av ledninger i deler av Plommedalsveien, vil vi endre fremdriften slik at vi vil begynne med tradisjonell graving/ sprenging i Skogveien. Dette arbeidet antar vi begynner fom uke 41 – etter at provisorisk vei Skogveien – Plommedalsveien er ferdigstilt. Det vil si at det fortsatt vil være mulig å kjøre Plommedalsveien ut på Slemmestadveien på normal måte. Fotgjengere vil bli loset forbi anleggsstedet på provisoriske gangveier – men noe «plunder og heft» må påregnes.