Historielaget utover høsten

Tirsdag 6. oktober kl. 19.00:  Vi skanner dine historiske bilder. Sitter du på bilder som kan være av lokalhistorisk interesse? I så fall er du sikkert ikke alene. Historielaget inviterer alle som har gamle og nye fotoer de gjerne vil ha skannet og lagret elektronisk. Gamle bilder kan få nytt liv i fotoredigeringsprogrammer. Vi skanner og lagrer, dere disponerer. På Oslofjordmuseet.

Søndag 11. oktober kl. 12.00: Vandring langs første etappe av prosjektet “Veifar mot fjorden”:
Dalveien fra Heggedal fabrikker til Sjøstrand. Vi starter på gamle “Ullvaren” i Heggedal. Åpning ved ordfører Lene Conradi. Foredrag ved Ann Kristin Engh, museumsansvarlig i Statens veivesen, Oslo. Enkel servering på Sjøstrand gartneri etter endt vandring. Slå dere sammen for returtransport.

Tirsdag 3. november kl. 19.00: “Joseph Grimeland: ‘Jeg vil alltid forbli ydmyk overfor livet’.” Foredrag om Vollenkunstneren Joseph Grimeland (1916-2002), ved kunsthistoriker og filmregissør Stig Andersen. Visning av Andersens film om Grimeland: “Roma – den skjønneste byen i verden” fra 1986. På Oslofjordmuseet.

Tirsdag 1. desember kl. 19.00: Julefestmøte for historielagets medlemmer. Kåseri ved Tor Kristian Østeby: ”Juleskikker i Asker”. Utdeling av historielagets årbok for 2015 ved redaktøren, Morten Gisle Johnsen.  Underholdning. Meny, pris og detaljer vil tilflyte medlemmene etter hvert. På Vito’s på Vollen marina.

Bli medlem av Vollen historielag! Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Konto 1503.37.30087. Merk overføring med navn, adr. og epost.

Se også www.vollenhistorie.no