Kommunen overtar gangveier

I 2015 har Asker kommune overtatt tre av Vollens gang/sykkelveier – og takk for det! Brukere av «Kleiva» fra Nilsemarka til Slemmestadveien, og gangveien fra Strandengveien til Slemmestadveien, har ikke kunnet unngå å merke til den opprustingen som er gjort. Det er grøftet, fjernet vegetasjon og asfaltert. Også gang/ sykkelveien øverst i Strandengveien er overtatt. Det gjenstår en gang/sykkelvei igjen, og det er en del av gamle Jonasmyra. Her håper vi at veien med tiden blir erstattet av fortau lang den «nye» veien. Brøyting og strøing og vedlikehold av disse veiene er nå kommunalt ansvar.

vei2