Irene Hoff er død

Vårt siste gjenlevende æresmedlem, Irene Hoff er død. Irene ble født i Narvik i 1929. Hun giftet seg med Arnold i 1953 og fikk to barn. De flyttet til Vollen på 1960-tallet og begge ble aktive i både VUL og Vel, Irene som revisor i vellet i mange år. Hun sovnet stille inn på Vestre Nes omsorgsbolig.

Østen Nilsen og Arnold Hoff var de to øvrige æresmedlemmene.