Ønsker elektrisk båt på fjorden i 2020

Det var mer enn fullt med 140 frammøtte i Oslofjordmuseet onsdag kveld 13. februar, da «hele» Vollen hadde invitert til folkemøte om økt bruk av fjorden som trafikkåre.
Møtet startet med historisk fokus: Knut Larsen tok oss gjennom trafikken på fjorden i perioden 1850 til 1952.
Så ble fokus flyttet tll den nære framtiden. Det ser nå ut til å være samstemmighet i både kommuner og fylker at det skal satses på fjorden. Særlig var rådmann Lars Bjerke og ordfører Lene Conradi klare på at nå var det ingen grunner til å vente mer, de ønsket prøveprosjekt allerede fra neste år.
Leder for samferdsel i Akerhus fylke, Solveig Schytz, fortalte at det er politisk vedtatt i fylkestinget at de vil ha dette på plass «så snart som mulig». Og løsning ble lagt fram, det er mulig. 
Elektrisk båt kan leveres  løpet av 10-12 måneder, kunne en båtleverandør fortelle. Robert Fjelltun fra Ruter viste til kontrakt med båtoperatør Norled som varer til 2024, og at man heller ikke bare kan gå til innkjøp, hvis det bare finnes en leverandør. Av konkurransehensyn må man altså vente til det finnes flere tilbydere!
Debattordstyrer Ida Creed serverte imidlertid en skikkelig overraskelse. Hun hadde snakket med Norled, som var mer enn villig til å skifte teknologi, de syntes at denne prosessen hadde gått for sent i Oslofjorden!
Enda en løsning ble foreslått i forhold til kontrakten mellom Ruter og Norled: Å lage en egen kontrakt om disse ekstrabåtene og ekstrarutene. Og det er antakelig mulig.
Ordfører Monica Bratlie fra Hurum har kjempet for båt i syv år, og vært en vesentlig faktor for at denne prosessen er kommet dit den er i dag. Hun fortalte også at folk i Hurum, heller ville bruke 50 minutter med båt, enn å sitte i bilkø innover til Oslo.
En av de frammøtte var irritert på reklamen bak på Slemmestadbussen, hvor det sto at den bruker 41 minutter i rushtiden, to dager i forveien hadde bussen brukt en time og 20 minutter!
Det ser ut til å være bred enighet blant publikum om at dagens tilbud med tre morgenruter og tre ettermiddagsbåter er for dårlig, at båtene også må gå i helgene og hele sommeren – pluss at det må komme ruter på kryss og tvers i fjorden. Trafikk andre veien – fra Oslo til Vollen – er også en viktig faktor, særlig for næringslivet.
Alle de tre kommunene Asker, Røyken og Hurum står sammen og trykker på – og synes egentlig at det går for sent i både fylke og hos Ruter. Og såvidt vi kan forstå, står det egentlig ikke på penger, de finnes, blant annet fra Enova.
Knut Førsund, leder i Vollen vel, avrundet slik: – Vi holdt på å si: Opp med dampen, men mener: Få elektrisk båt på vannet i 2020!
fjordbaatDSC03864