Årsmøtet 2017

Årsmøtet foregikk stille og rolig i Helselagshuset – Vollen seniorsenter. Protokollen finner du i vårt arkiv. Kort sagt: Beretning, regnskap og budsjett, samt vedtektsendringer – ble alt enstemmige godkjent. 19 var møtt fram, derav 15 med stemmerett.

Etter årsmøtet ble den nye lederen for Vollen Nærmiljøsentral, Charlotte Storm, introdusert. Hun fortalte om starten på prosjektet og inviterte alle til samarbeid.

Vellets styre fortsetter som før:
Knut Førsund (leder), Trine Uggerud (nestleder), Lise Førsund, Greta Wiseth, Marthe Langmoen, Hanne Christensen, Lasse Thorkildsen og Bjørg Horne som styremedlemmer.

Vellets økonomi er god, med over 500 medlemmer.

Ca. 650 personer er registrert i Facebook-gruppen.