Årsmøte tirsdag 14. mars

Vi møtes denne gang i Helselagshuset klokken 19. Saksliste står i VollenStikka som ble distribuert helt i begynnelsen av måneden. Utenom tradisjonelle årsmøtesaker kan du møte den nyansatte lederen for Vollen Nærmiljøsentral, Charlotte Storm.

Enkel servering i pausen.
Åpent for alle – gratis adgang.

Vel møtt!