VUL tjener penger på tivoli

I samarbeid med Vollen Ungdomslag kommer Egedes Tivoli til Bjerkås grusbane torsdag til søndag neste uke – 15.-18. september.
Det skaper aktivititet i Vollen og bidrar også til inntekter for VUL.

VUL-hilsen
Roar Sundbø/daglig leder

tivoli-2016