VUL søker engasjerte sambygdinger

Interessante oppgaver – godt sosialt miljø.

VUL har flere tradisjonsrike arrangementer og er i ferd med å skape enda flere.
Klubbens grupper har ansvar for de fleste, men VUL søker folk som vil engasjere seg i dette da de har tiltak/ arrangementer som bør interessere hele lokalsamfunnet her i Vollen, Bjerkås og Torp-Høymyr.
Vil du være med? Enten som leder eller deltager? Du får interessante oppgaver i forkant og/eller ved gjennomføring.

Du ønsker sikkert mer informasjon…? Kontakt Roar Sundbø, daglig leder i VUL. Mobil 90915770 mail: vul@vul.no

VULsambygdinger-2016