Villa Medica forsvant

Det ble dessverre et kortvarig liv for Villa Medica i Vollen sentrum. Kundegrunnlaget ble aldri det initiativtagerne hadde håpet, dermed måtte de avvikle driften. Leder Tom Viken har flyttet noe av driften over til sin privatbolig i Sjøvollbukta. Pr. 30. juli er det usikkert hva som skjer med lokalene, men de er jo delikat oppusset og klare for noe nytt – hva med et kontorfellesskap? Bygningen eies av Tandberg Eiendom.