Til årsmøtet 14. mars: Styret foreslår nye vedtekter

I forbindelse med kommende årsmøte 14. mars i Helselagshuset, legger styret fram forslag om nye vedtekter.

Det dreier seg stort sett om om forenklinger eller presiseringer.

Her vil du se både gamle og nye vedtekter, hvor endringene er markert med gul bunn.

Innkallingen til årsmøtet, med årsmelding, regnskap, budsjett og saksliste, kommer i VollenStikka som kommer i første uken i mars.

Forslag til nye vedtekter Vollen Vel 14.03.2017

Vedtekter Vollen Vel vedtatt 26.03.2009