Suksess for 7-er-disco

Over 60 elever fra Arnestad, Vollen Montessori, Blakstad og Vettre – som skal gå sammen på Vollen Ungdomsskole i 2017 – møtte fram til disco-kveld på Vennely i slutten av september. Det var Vollen Vel som inviterte og spanderte, i anledning sitt 100-års-jubileum. Vi lokket med gratis pizza, brus og disco-dans – og stemningen var stor. Så stor at vellet har bestemt seg for å la dette bli en tradisjon for dette årskullet. På bildet ser du festkomiteen for årets fest, ny komité skal få ansvar for hvert år.