Stopp i Vollen – manglet søknad

Så ble det bråstopp med ombyggingen av lokalene som Herligheten skal flytte inn i. Kommunen ga rødt lys for ombyggingen, fordi det ikke var sendt inn søknad og gitt tillatelse. Bygningsloven gir i utgangspunktet tillatelse til å gjøre endringer som er en tilbakestilling til tidligere stil. Ombyggingen nå skulle tilbakeføres til den stilen som Knut Nilsen gjennomførte før 1950. Problemet er at bygningene i Vollen, som tilhørte Tore Sigernes, er vurdert som bevaringsverdige, og DA må det søkes. Det forundrer oss at en erfaren kjøper av bygningsmassen i Vollen ikke visste dette. Søknad er lovet innsendt denne uken, men det er mildt sagt sent! Saken vil bli hastebehandlet i kommunen, men utfallet er uvisst. Det kan også komme protester etter en eventuell godkjenning, og som dermed forsinker hele prosjektet. Mulige alternativer er at Tandberg Eiendom får dispensasjon/tilgivelse, de kan bli politianmeldt og få bot og/eller de kan bli tvunget til å stille bygget tilbake til stand før ombyggingen! Det er jo også gjort forandringer med «Signes Hus» (Søstrene Sagen og Villa Medica) som IKKE er en tilbakestilling til tidligere stil. Huff og huff, dette er en kjedelig sak, uansett utfall.