Nærmiljøsentral i Vollen!

Det arbeides nå med å stifte en Nærmiljøsentral i Vollen, slik de har i Heggedal og på Borgen, og snart vil få på Holmen.

En gruppe ble samlet i februar og valgt et interimsstyre bestående av Elisabeth Takle Bye, Morten Gjeruldsen, Roar Sundbø, Trine Bendixen og Knut Førsund. Sentralen vil antakelig få lokaler i Selvik-villaen, med støtte i offentlige midler. Styret kommer tilbake med mer informasjon om formål, oppgaver og vedtekter etter hvert.

På oppstartmøtet var det representanter fra Vollen Sentrum, Vollen Vel, Bringebærfestivalen, Vollen Historielag, Vollen Båtforening, CMB Classiske Motorbåter, Arnestad Skolekorps, Oslofjordmuséet, Dansesonen og VUL. Enda flere foreninger vil være naturlige samarbeidspartnere.