Medlemsrekord i Vollen Vel

Pr. midten av september var det 534 personer som hadde betalt kontingenten til vellet. Dette er «all time high», og styret takker alle. Jo flere medlemmer, jo flere gode kan vi gi tilbake til fellesskapet. Det er når som helst mulig å melde seg inn, bare send 300 kroner til konto 1203.79.64415 og oppgi navn og postadresse.