Martin Nilsen fikk ja

Østen gartneri har i mange år jobbet for å kunne fylle ut området der restene av de gamle gartneriene lå, og nå er rammetillatelse gitt og innvilget også av fylket. Arbeidet vil skje i vinter, med tele i bakken og snø vil veibelastningen og støyplagen bli minst. Arbeidet er beregnet å ta ca. tre måneder, med trafikkmellom kl. 08 og 16, fire dager i uken. Bilene vil kjøre inn Øgårdsveien fra Vollenveien. Vollen Vel har påpekt ovenfor Asker kommune at en del av strekningen ikke har bra kvalitet og er for smal, og at det holdes for stort fart der. Alt dette vil sannsynligvis bli ordnet til våren, når trafikken til Nilsen er ferdig.