Linlandveien rensket

Skråningen nederst i Linlandveien er nå rensket for store og små steiner, og både små og noen større trær er fjernet. Dette er gjort etter påtrykk fra både vellet og andre, på grunn av fare for steinras. En stein som ble anslått til å veie et par tonn falt ned da gravemaskinen såvidt kom borti den.
Til neste år er det planlagt å få opp en sikringsmur, slik at eventuelle ras ikke går ut i veibanen. Området har jo egentlig vært vernet, men vernet og skiltet flyttes til nær fortauet litt nærmere sentrum.