Hold fartsgrensen!

Statens vegvesen målte farten i Vollen – og kom til gjennomsnitt under 35 km/t! Hvordan? Ved å måle her:

fartsmaalfoto: Statens vegvesen

Flott at bilistene senket farten ved fotgjengerovergangen – noe annet ville vært besynderlig – men 35 er IKKE gjennomsnitt i resten av Vollen! Statens vegvesen opplyser at de måler i krysningspunkt. Ja vel, vi har 10-12 andre slike punkter i Vollen – alt innenfor 40-sonen. Vi oppfordrer Vollen-folk til å holde fartsgrensen. Plages du av bil bak som blir irritert og kjører ulovlig nær deg, så sett på varselblink et øyeblikk – det forstår de fleste. God tur – i 40! 40-sonen i Vollen er praktisk talt 1 kilometer. Om du senker farten fra 60 til 40, vil du bruke 30 sekunder mer. Ikke mye å spare…Og du: de som bor eller jobber langs veien – får mindre støy hvis kjøretøyene holder lavere fart.