Historisk arkiv

Forløperen til Vollen Vel het Voldebuktens Diskutionsklub og ble stiftet i 1900. Vi retter en takk til tidligere styremedlem Carol Holm-Hansen som påtok seg å skanne de over 70 håndskrevne sidene. Resultatet kan du se her. Originalboken, sammen med masse annen gammel dokumentasjon om Vollen Vel, er/ blir lagret i arkivet til Asker bibliotek. Der blir det oppbevart trygt og sikkert, bedre enn vi på noen måte kan klare selv. Alle dokumentene kan lånes ut og ses i biblioteket, for den som måtte ønske å gå tilbake i historien. Dette gjelder både referater og andre dokumenter.

Men denne boken viser også noe annet interessant: Vollen Vel ble ikke startet i år 1900, som det har vært hevdet lenge, men i 1916! Dette framgår i referatet på siste side boken. Det var med andre ord ikke slik at Volden Diskutionsklub skiftet navn, men de besluttet at det skulle bli dannet en velforening. Dermed betyr det at vellet kan begynne å forberede seg på en skikkelig feiring neste år, DA er vi 100 år!