Brøyting og strøing i vellets regi opphører våren 2020

Enstemmig årsmøte støttet styrets forslag:
Brøyting og strøing i vellets regi opphører våren 2020.
Saken har vært et tema i VollenStikka flere ganger, og det ble ingen debatt på vellets årsmøte 25. mars.
Siste brøyteregning kommer dermed fra vellet våren 2020. Alle velveier som danner veilag og ønsker det, kan bli med i en brøytepool som vil bli dannet. Ta kontakt på post@vollenvel.no