At det går an!

Natt til 18. mai ble automaten som sto på den søndre parkeringsplassen plyndret. Ren «slakt», for noen få mynters skyld. Men enda verre og villere, er det at da ny automat kom på plass, så ble den stjålet! Hele automaten ble revet løs fra boltene og tatt med. Så ble enda en ny automat satt opp, og halvannen måned senere ble også den røsket av festene og fjernet! En slik automat veier ca 100 kg, så det er ikke noe du bare løfter inn i en bil alene. En slik automat koster ca 100 000 kroner, pluss tapte inntekter i den tiden plassen er uten automat. Det er anslått at utbyttet ble ca 2000 kroner. Den ene automaten ble funnet igjen i Lier…

pautomat