Åpning av ny og gammel vei – og vandring til Vollen

Søndag 29. mai klokken 12.00 åpnes den nye gang-sykkelveien Gui-Løvhaugen. Samtidig åpnes det historiskveifaret fra Guibekken over Gui og Århustoppen til Vollen. Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen og historielagene i Vollen og Heggedal inviterer til markering med korpsmusikk, kaffe og boller, og snorklipping.

Fra 11.45: Musikk av Heggedal og Blakstad jubileumskorps. Servering av gratis kaffe og boller.

12.00: Taler av Statens Vegvesen v/Nils Karbø, Akershus Fylkeskommune v/Solveig Schytz og ordfører Lene Conradi. Etter en høytidlig norklipping blir det guidet vandring til Vollen. Vi følger den nye gang-sykkelveien et stykke før vi tar av mot Gui og Vollen.

Foto: Svein-Ivar Fors