Møte med stor stemning

Vellets årsmøte ble godt besøkt med ca. 80 frammøtte. Det store frammøtet skyldes nok både at det var i samarbeid med Vollen Historielag, og at Espen Tandberg i etterkant skulle orientere om tanker og planer om framtiden i Vollen sentrum. Årsmøtet gikk greit unna, vi fikk kritikk av Even Evensen fordi vi hadde brukt midler som ikke var budsjettert (bilder i undergangene og petanquebanen), men både årsberetning,regnskap og budsjett ble godtatt uten videre innsigelser. Valget gikk også greit, siden Bjørn Warhuus i valgkomiteen hadde fått ja fra alle i styret til å fortsette. Revisorene fortsetter også, så det eneste nye ble at Christian Øgaarden erstatter Knut Førsund i valgkomiteen. Etter at valget var unnagjort orienterte Knut om en del praktiske saker, bl.a. velveiene, søppelproblematikk, hundebæsj, farta i Vollen, etc. Styret fikk applaus for sitt arbeid.

Det var knyttet spenning til Espen Tandbergs presentasjon, spørsmålene underveis var mange – og noen kritiske bemerkninger kom fram, men da da Espen avslutningsvis ba om håndopprekking fra de som likte planen, så for det masser av hender i været. Knut gratulerte Espen og ba om kontraopprekking fra de som ikke likte planen. Ingen hender i været!

I neste nummer av VollenStikka (august), vil vi presentere noen av skissene. Det ble naturlig nok ingen avklaring på Gudmundsenbua, annet enn at den mest sannsynlig må/bør ligge der den ligger, og at både grunneier Dag Juell Pettersen og Tandberg er villige til et restaureringsprosjekt. Tandberg er også veldig for at det skal komme en gangvei fra marinaen, langs slippen, forbi Kustranda og bort til Arnestadveien. Så får tiden vise hva det blir til…

DSC05556