STOLPEJAKT i VOLLEN.

Røyken turorientering har gjort jobben – i samarbeid med Oslofjordens friluftsråd og Asker kommune – mens Vollen Vel støttet med 10 000 kroner.

Stolpejakt er også i gang i Heggedal og Slemmestad –
det er bare å sette i gang med jakten på stolper.

Du kan lese mer her: Stolpejakten 2024
Nedenfor finner du kart over stolpene i vår tursti.

GOD JAKT (og tur)!