Vel-saker

Vollen Vel arbeider for medlemmenes felles interesser og for Vollens trivsel, trygghet og forskjønnelse. Vollen Vel koordinerer brøyting og strøing av velveier, vi kjøper inn og fyller opp sandkasser til velveiene, vi setter ut sittebenker både i sentrum og på andre aktuelle plasser, uttaler oss om reguleringsplaner, er områdets «vaktbikkje».

Her kan du lese mer om:

Rodeledere

Referater

Arkiv

Nettsted for Vollen Vel