Turstier i Vollen med informasjon

For mange år siden åpnet Vollen Vel en 5 km lang tursti. I 2011 satte vi ut historisk informasjon på 18 informasjonsstolper, teksten var forfattet av Harald Bøckman, og stedene er avmerket på dette kartet. I 2016 «hektet» Vollen historielag seg på, gjennom å bruke deler av stien i forbindelse med «veifar til fjorden«-prosjektet. I den forbindelse fikk stien et tillegg, fra Aukes gartneri, ned Strandengveien til Vollen Marina. Vellet lagde en fortsettelse på stien, opp gjennom sentrum, ned forbi hurtigbåtpakeringen, opp forbi vognskjulet og Stordammen – og videre til undergangen ved skolene – hvor hovedstien egentlig starter.

Nettsted for Vollen Vel