Annonsering

Annonsering i VollenStikka

VollenStikka kommer ut ca. 6. mars og 6. august og deles ut av Posten Bring til ca. 3500 husstander og bedrifter i Vollen og omegn. Bladet er i A4-format, 32 sider, med god trykk og godt papir. ca. 3/4 av innholdet er redaksjonelt.

Annonsepriser:
Baksiden: 5.500,-
1 side: 4.900,-
1/2 side: 2.700,-
1/4 side: 1.500,-
Begrenset antall annonsesider,
vær tidlig ute med å reservere plass.
Materiellfrist 5 uker før utgivelse.
post@vollenvel.no

Telefon 918 36 651 (Knut Førsund)

Nettsted for Vollen Vel