Bli medlem

Hvis du synes Vollen Vel gjør noe for ditt nærmiljø, så setter vi stor pris på om du blir medlem!
Kontingenten er 300 kroner pr år
.

Du kan bli medlem ved å sende en e-post til post@vollenvel.no og fylle ut med følgende opplysninger:
 Navn
 adresse
 postnummer og poststed
 e-post

Kontingent sendes til konto: 1203.79.64415 eller du kan VIPPSE til 22575.

På forhånd takk og velkommen!